Individualna psihoterapija

U svojoj privatnoj praksi posvećena sam radu s ljudima koji žele dugoročno integrirati principe ovog rada u svoj život, kao i onima koji trebaju podršku u kraćem roku ili su orijentirani na određeni cilj koji žele doseći.

Pružam individualnu psihoterapiju za odrasle osobe (18+).

Vrste terapije koju nudim
Moj uži fokus je u područjima

Integrativna tjelesno orijentirana psihoterapija je način razumijevanja osobnosti u terminima tijela i energetskog procesa u tijelu. Razlikuje se od drugih psihoterapijskih pravaca po tome što kombinira analizu osobnosti i karaktera s tjelesnim tehnikama kako bismo prepoznali i otpustili kroničnu mišićnu napetost – nužan korak kako bismo nadvladali osjećaje, ponašanja i stavove koji se povlače od života. Tjelesno orijentirana psihoterapija prepoznaje inteligenciju i sposobnost tijela da se izliječi i potiče taj proces. U svom radu primarno koristim metodu ICD – Integrative Core Dynamics koju je razvio Centar za integrativni razvoj, kao neorajhijanski pristup temeljen na principima rada koje je postavio Wilhelm Reich u vegetoterapiji, analizi karaktera i analizi segmentalnog tjelesnog oklopa. Ova metoda je integrativna jer koristi kontakt, disanje, pokret i glas kako bi se otvorio energetski protok u tijelu i kako bismo kroz protok integrirali razine tijela, osjećaja, uma i duha.

Ovu metodu nadopunjujem principima i tehnikama Bioenergetike prema A. Lowenu, koja također svoje korijene vuče od W. Reicha. Ključne principe uzemljenja i utjelovljenja učimo i savladavamo kroz različite core energetske vježbe, slobodan pokret i različite tehnike otvaranja protoka. Energetski protok kroz tijelo vodi nas putem senzacija, osjeta, osjećaja, misli i otvaranja prema uzemljenoj duhovnosti. Probojem kroz adaptirane slojeve osobnosti u naše destruktivne dijelove i njihovom proradom u sigurnom terapijskom prostoru otvaramo prostor za manifestaciju vlastitog autentičnog self-a i naše esencije koja je konstruktivna i inkluzivna.

U radu s karakternim strukturama posebnu pažnju poklanjam radu s traumom, osobito razvojnom traumom u djetinjstvu. Traumatska energija ostaje zarobljena u tijelu, te joj u sadašnjosti možemo ponovno pristupiti upravo kroz tijelo, osjet i osjećaje. U sigurnom prostoru pažljivim otvaranjem protoka uz jačanje emocionalnog kontejnera traumatsku energiju možemo otpustiti kroz tijelo i otvoriti novi prostor za slobodan protok tamo gdje je prije bila smrznutost i stisnutost. Time dovršavamo proces utjelovljenja u prostorima gdje to zbog razvojnih uvjeta nije bilo moguće u odgovarajućoj razvojnoj fazi. Na ovaj način i u sigurnom kontekstu odnosa terapeut-klijent mi imamo mogućnost popraviti i dijelove privrženosti koji nisu bili dovršeni ili su bili oštećeni interpersonalnom, odnosnom dinamikom u kontaktu.

Sve ovo je moguće upravo zbog implicitne memorije koju tijelo ima, te mogućnosti da u ovdje i sada u sigurnom kontaktu kreiramo novo, pozitivno, namirujuće i prihvaćajuće iskustvo koje je nedostajalo u prošlosti, te da na tom integriranom iskustvu gradimo i ojačavamo platformu svog života u odraslosti.

U terapijskom radu u dogovoru s klijentima koristim principe i tehnike svjesnog terapijskog plesa prema metodi Open Floor. Open Floor praksa kretanja nudi dinamičan, kreativan skup alata i resursa koji nam pomažu da se krećemo kroz život potpuno utjelovljeni. Koristimo jezik plesa i mindfulness-a kako bi postigli samosvijest, povezanost i iscjeljenje.