Coaching

ICF (International Coaching Federation) definira coaching kao partnerstvo s klijentima u kreativnom procesu koji potiče razmišljanje i inspirira ih da maksimiziraju svoj osobni i profesionalni potencijal.

Proces coachinga često oslobađa prethodno nedostupne izvore imaginacije, produktivnosti i leadership-a. Svi imamo ciljeve koje želimo ostvariti, izazove koje stremimo nadvladati i vremena kad osjećamo da smo zapeli. Coaching je partnerstvo u kojem možemo kreirati put prema većem i potpunijem osobnom i profesionalnom ispunjenju.

Osobni coaching

Coaching je partnerstvo s jasnim ciljem. Za postavljanje jasnih ciljeva potrebno je uskladiti svoje želje sa svojom namjerom, te usmjeriti svoju volju ka kratkoročnom ili dugoročnom djelovanju usmjerenom ka tom cilju. U životnoj kompleksnosti ponekad nam treba podrška da možemo u sebi pronaći resurse i potencijale koje već imamo. Coaching često vodi terapiji, a terapija coachingu, te se ove metode nadopunjuju.

U svom radu coaching metode koristim kao metode građenja i jačanja unutarnjeg autoriteta i svjestan leadership. Individualni osobni coaching je metoda koja podržava da postanemo sami sebi konstruktivan i resursiran autoritet i leader te da svoj život vodimo i gradimo u konstruktivnom i inkluzivnom pravcu. Pomaže nam da uskladimo svoj identitet, vrijednosti, kvalitete i resurse i da postavljamo i ostvarujemo vrijedne osobne ciljeve.

Poslovni coaching

Poslovni coaching prema International Coaching Federation (ICF) pokriva sve vezano uz coaching na radnom mjestu i fokusiran je na profesionalni razvoj klijenta. Često se koristi u poslovnim odlukama o planiranju karijernog puta, uvođenju (novog) proizvoda ili brenda, širenju poslovanja, reorganizaciji, optimizaciji, jačanju i održavanju visoke organizacijske klime i kulture, timski duh (moral), poslovnoj uspješnosti, motivaciji zaposlenika, prodajnih rezultata, rješavanja određene konfliktne situacije i sl.

Institut za Coaching definira organizacijski coaching kao aparat za njegovanje pozitivne, sistemske transformacije u organizacijama… često se koristi kao podrška postizanju strateških ciljeva, unaprjeđenje leadership sposobnosti i kreiranje promjena u kulturi organizacije. Coaching metode koriste se na organizacijskoj razini kako bi realizirale potencijal i resurse koje organizacija već ima u svrhu rješavanja problema i postizanja ciljeva.

Organizacijski coaching može biti koristan za:

Mnogi leaderi prepoznaju pozitivan utjecaj koji je coaching imao na njih, u smislu razumijevanja sebe i drugih, vlastitog sistema vrijednosti, načina na koji se odnose prema drugima i kako pristupaju svojoj karijeri.

Procjenjuje se da više od 40% Fortune 500 kompanija koristi neku vrstu coachinga u svojoj organizaciji.

Institut za coaching navodi da je više od 70% pojedinaca koji su primili coaching imalo koristi za svoju radnu izvedbu, poboljšanje u međuljudskim odnosima, učinkovitiju komunikaciju. Navode i da 86% kompanija koje su koristile usluge coachinga vjeruju da im se investicija isplatila kroz povećanu produktivnost, višu razinu zadovoljstva zaposlenika i kroz više stope zadržavanja osoblja (Dale Carnegie).

Coaching doprinosi i stvara pozitivne efekte na onoga tko prima coaching, ostale članove tima i na organizaciju kao cjelinu. Oni koji koriste coaching bolje su resursirani za upravljanje ljudima, inspiriranje timova, motiviranje drugih i usmjeravanje akcije.

U uslugama coachinga kombiniram i integriram sva svoja znanja i vještine. Jedan od važnih resursa mi je i 10-godišnje profesionalno iskustvo u vođenju marketinga u multinacionalnim organizacijama u zemlji i inozemstvu. Business coaching pružam individualno, timski ili kao kombinaciju obje opcije, u obliku paketa. Strukturu paketa, način realizacije i termine dogovaram sukladno potrebama i mogućnostima klijenta i naručitelja.