Supervizijska grupa - Beograd - Rad s ranom strukturom (punjenje, građenje, organiziranje)

Petak, 8.09.2023: 16,30h -19,45h  – Supervizijska grupa
Tema: Rad s ranom strukturom (punjenje, građenje, organiziranje)

Lokacija: Beograd (prijavljenim učesnicima će biti poslata adresa događaja)

U tjelesno orijentiranoj psihoterapiji služimo se rajhijanskom mapom karakternih struktura, gdje strukture možemo podijeliti na ranije i kasnije, s obzirom na razvojnu fazu djeteta kada je došlo do povrede ili tzv. zastoja. Prema ovoj mapi rane strukture su one kod kojih je do povrede ili zastoja došlo u periodu simbioze, odnosno prije treće godine života djeteta.

Karakteristika faze simbioze je tzv. jedinstvo s majkom, odnosno situacija u kojoj dijete sebe osjeća kroz majku ili skrbnika. U simbiozi dijete kroz odnos s majkom gradi svoj ‘self’, svoju psihičku, emocionalnu i fizičku strukturu. Zbog rane povrede u ovom periodu self je nedovršen, pa je u terapijskom radu potreban fokus na građenje, dovršavanje i punjenje selfa ovih klijenata.

Na ovoj supervizijskoj radionici istraživat ćemo kako možemo pomoći klijentima s otvaranjem protoka, te utjelovljenjem više vlastitih neintegriranih ranih impulsa. Na ovaj način radimo i s dovršenjem ranih reakcija na posljedice traume i privrženosti. Otvaramo prostor za veći osjećaj sigurnosti, dovršenje reakcija i ranih impulsa, te više slobode i autentičnosti u izražavanju sebe. Rezultat je da klijenti razvijaju jasniji osjećaj sebe koji je baza za osjećanje i postavljanje vlastitih granica i život sa više integrirane snage.

Supervizijska grupa je otvorena i za terapeute drugih terapijskih pravaca koji bi u svom radu uključili i tjelesni rad.

KOTIZACIJA: 50 Eur

Bodovanje: praktičari i edukanti ostvaruju 2 sata individualne supervizije. Terapeuti ostvaruju 3 sata grupne supervizije.

Broj učesnika na superviziji je ograničen.
Prijave i rezervacije mesta (uplate avansa 50% ) se vrše putem e-maila do 01.06.2023.
Email za prijave: radak.mirjana@yahoo.com (kontakt osoba: Mirjana Radak)

Broj učesnika na superviziji je ograničen. Prijave i rezervacije mesta (uplate avansa 50% ) se vrše putem e-maila do 01.06.2023.

Početak radionice: 08.09.2023 @ 16:30
Završetak radionice: 08.09.2023 @ 19:45
Dani održavanja: Pet
Ulica i kućni broj: prijavljenim učesnicima će biti poslata adresa događaja
Grad održavanja: Beograd
Trajanje pojedinačnog termina: 2h 45min
Ukupna cijena radionice: 50€ Prijava na listu čekanja