Prijave za radionice i supervizijske grupe u Beogradu

Email za prijave i rezervaciju mesta: radak.mirjana@yahoo.com (kontakt osoba: Mirjana Radak)